Lệnh cerbot SSL


Cài lại 1 Certificate duy nhất cho 1 domain 
certbot certonly -d
domain.domain
--webroot
certbot certonly -d domain.domain --webroot

Renew Certificate

certbot renew

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?