Dùng M-Cafe POS Miễn phí

Để sử dụng M-Cafe Free. Bạn cần chuẩn bị bản Scan hoặc hình chụp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng thuê nhà và CMND của người đại diện quán ăn, nhà hàng (Yêu cầu Trùng với tên người trên GPĐKKD hoặc hợp đồng thuê nhà). 

Sau đó copy 4 hình trên vào file word,pdf hoặc nén lại file zip. 
Tiếp theo hãy đính kèm vào bên dưới đây để gửi về văn phòng Manage.vn
Xin cảm ơn